a-macron e-macron i-macron o-macron u-macron okina
E like hoʻi me ka loaʻa honua mai o ka 'ʻike akua' i ke kanaka e noho ulukau ʻia ana, pēia hoʻi ka loaʻa o ka ʻike kūhohonu i ke kanaka nāna e hoʻoikaika ana i ka heluhelu i nā ʻōlelo o kēia papahana waihona puke uila.