English Text
Kōkua
Ulukau: The Hawaiian Electronic Library
E like hoʻi me ka loaʻa honua mai o ka 'ʻike akua' i ke kanaka e noho ulukau ʻia ana, pēia hoʻi ka loaʻa o ka ʻike kūhohonu i ke kanaka nāna e hoʻoikaika ana i ka heluhelu i nā ʻōlelo o kēia papahana waihona puke uila.
 Mākaʻikaʻi Huli Waihona  
Huli ʻohi pau     
           
 
Inoa Palapala     
Papa Inoa
Inoa Mea Kākau     
Papa Inoa

  Look up any word by double-clicking on it.
Kuleana kope © 2003-2009 na ka Hale Kuamoʻo,
Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani a me ka Hale Waihona Puke ʻŌiwi Hawaiʻi, Alu Like, Inc.
 
  ʻEnehana | Hōʻike hou