click for Ulukau homepage
Hawaiian Genealogy - click for genealogy homepage
Hawaiian Genealogy - click for browse
< previous page extracted text [ scanned image ] next page >

The text given here is only indicative of layout. View the scanned page image for the original layout.


MARRIAGES: Hawaii (1832-1910)Page 222
 
  
NAMEDATEDISTRICTBK and
PAGE    
Kauahi - Isaia (k)5-10-1864KauH-29, p.74
Kauahi - D.W. Keanini (k)12-1-1904N. KonaH-72, p.24
Kauahi - Kupaa (k)5-23-1838KauH-24, p.4
Kauahi - Makahewa (k)3-22-1839Kea`akomoH-24, p.8
Kauahi (k) - Mitoliana12-3-1861S. KonaH-14d, p.43
Kauahi - Oaanui (k)1-5-1881HamakuaH-14, p.15
Kauahi - D.W. Styles (k)11-29-1868HamakuaH-14, p.22
Kauahi, Iosepa (k) - Hana12-9-1869KauH-12, p.35
Kauahia - Leiaholo (k)9-19-1851Kaimu &H-24, p.53
Kalapana
Kauahikane - Kahinuno (k)2-24-1851N. KonaH-14d, p.1
Kauahiku - Kahulanui (k)3-4-1861KonaH-14d, p.39
Kauahili - Kahiole (k)8-23-1851S. KohalaH-14c, p.8
H-17, p.31
H-19, p.114
Kauahine - Puhi (k)6-23-1853KauH-14b, p.17,19
Kauahipaula (k) - Akahi3-28-1842HamakuaH-16, p.74
Kauahipaula (k) - Pahulio7-1-1859HamakuaH-17, p.65
H-21, p.34
Kauahipu (k) - Keaka12-16-1846WaimeaH-17, p.6
H-27a, p.66
Kauaho - George Timoteo (k)7-21-1890N. KohalaH-14c, p.28
Kauahuhu (k) - Kamokuia12-1-1852PunaH-14e, p.2
H-24, p.56
Kauahulimoku - Kealawaa (k)5-22-1850KapohoH-24, p.48
Kauai - Kaahainiho (k)5-25-1836HamakuaH-16, p.33
Kauai (k) - Kalua4-11-1853KonaH-14d, p.17,21
Kauai (k) - Kamahiai-?-[1838/39]HamakuaH-16, p.67
Kauai - Kekuewa (k)9-14-1907S KonaH-69, p.5
Kauaiaki - Kinilau (k)10-2-1854N. KohalaH-28, p.7
Kauaikanahele - Kumaloe (k)2-16-1848MauluaH-24, p.39
Kauaina - Kuahine (k)2-5-1845WaiakahiulaH-24, p.29
Kauakahi - Kahiliokalani11-10-1853PunaH-14e, p.5
Kauakahi (k) - Kaina12-15-1849WaimeaH-17, p.23
H-27d, p.84
Kauakahi, Loe - Charles Kameenui5-27-1906HiloH-84, p.71
[Kauakali] - John Shepherd6-16-1854N. KohalaH-28, p.6
Kauakele (k) - Kaona12-27-1845WaimeaH-16, p.86
Kauakuikahi - Kukaa (k)11-29-1842HonomuH-24, p.23
Kauale (k) - Kamaalo7-7-1851N. KonaH-14d, p.3
Kaualii (k) - Hemahema4-14-1847Kalalau,KamaeeH-24, p.37
Kaualii (k) - Wahineaea12-3-1839OlaaH-24, p.11
Kaualo - Kahina (k)-12-1846---H-26, p.27
Kaualo - Keaka (k)4-14-1852KonaH-14d, p.11
Kaualoha (k) - Kapahu6-9-1842HamakuaH-16, p.74
Kaualoha - Nakai (k)6-22-1848WaimeaH-17, p.14
H-27c, p.28
Kaualua - Keakuanui (k)1-20-1836HamakuaH-16, p.28
Kaualua (k) - Kuko5-26-1860HiloH-14a, p.35
*Kaualua - Leinaholo (k)9-19-1851Hilo-PunaH-14a, p.2
Kauane - Kulauka (k)8-10-1859---H-26, p.13
Kauanea (k) - Kaawalalua4-22-1869HiloH-24, p.82
Kauanoauo, Beke - Ah Ham8-13-1900S. HiloH-35, p.156
*Kauamana (Kauwawa) - Kanamu (k)10-5-1857HiloH-14a, p.75
H-24, p.68


< previous page extracted text [ scanned image ] next page >Hawaiian Genealogy - click for Introduction Hawaiian Genealogy - click for Advanced search introduction

Look up any word by double-clicking on it.
© 2006 Hawaiʻi State Archives, who is solely responsible for this product.
This site is made possible by the support of the Office of Hawaiian Affairs and Ulukau's other supporters.
Computer Issues | More Information