click for Ulukau homepage
Hawaiian Genealogy - click for genealogy homepage Hawaiian Genealogy - click for Introduction
Hawaiian Genealogy - click for browse

< previous page extracted text [ scanned image ] next page >

The text given here is only indicative of layout. View the scanned page image for the original layout.


MARRIAGES:   Kauai (1826-1910)Page 122
 
  
NAMEDATEDISTRICTBK and
PAGE    
Vidinha, A.M. (k) - Carolina Marion3-8-1909WaimeaK-24:61
Vieira, Manuel Rapozo (k) - Philomena Garcia 7-31-1909WaimeaK-24:63
Vierra, Joaquin (k) - Maria Souza12-27-1904HanaleiK-20:13
Waaiki - Hoomana (k)3-26-1859K-13A:13
Waaloa (k) - Pohoula10-6-1866Waimea/KekahaK-13:48; K-14:5
Waapa (k) - Mu3-21-1849WaimeaK-10(3):12
Wahaaina (k) -Konaaimauu11-24-1844K-9:10
Wahaiki (Wahiki) (k) - Kupahu8-2-1845WaioliK-10(1):12; K-9:14
Wahamaikai - None (k)12-20-1836K-8A:128
Wahanui (k) - Pule8-30-1836K-8A:126
Wahapaa - Kaneihalau (k)10-13-1877WaimeaK-14:14; K-15:8
Wahapaa - Manini (k)9-27-1848WaimeaK-10(2):23
Wahapaa (k) - Nui9-17-1859WaimeaK-13:60
Wahapui - Moomooiki (k)2-12-1851K-12(3):1
Wahapuu (k) - Ai5-9-1835K-8A:116
Wahapuu (k) - Kaunuhookahi7-31-1839K-8B:6
Wahapuu - Wahiawa (k)2-29-1832K-8A:78
Wahiawa (k) - Kaialau4-19-1849KoloaK-12(3):5
Wahiawa - Mahiai (k)3-27-1849KapaaK-12(3):4
Wahiawa (k) - Wahapuu2-29-1832K-8A:78
Wahieloa (k) - Moewai3-17-1851K-12(3):1
Wahiki (Wahaiki) (k) - Kupahu8-6-1845K-9:14; K-10(1):19
Wahine (k) - Kahahalemai6-18-1853KoloaK-10(5):65
Wahine (k) - Piaina3-22-1855WaimeaK-12(1):14; K-13:34
Wahine (k) - Pookiekie7-14-1830K-8A:59
Wahineaea - Kamakakane (k)10-22-1856WaimeaK-13:72
Wahineaea - Napololei (k)1855KoloaK-12(2):12
Wahineaea - Pouhiwa (k)7-25-1860K-13A:15
Wahineaea, Kiaaina (k) - Apigaila Maheha7-17-1857WaimeaK-13:12
Wahinehopii - Kealiiumiumi (k)2-18-1829K-8A:36
Wahineiki - Kainehe (k)9-11-1837K-8A:133
Wahineiki - Puhaikii (k)12-31-1828K-8A:34
Wahineiki - Wewiki (k)1-28-1833K-8A:85
Wahinekapu - Laumaewa (k)1855KoloaK-12(2):11
Wahinekapu, Lizzie (Kamahaku) - George Kaeo 6-8-1907HanaleiK-20:39
Wahinekapuu (k) - Kawelo2-4-1829K-8A:35
Wahinelili (k) - Zipora 7-7-1837K-8A:132
Wahinemaikai (k) - Haakalei11-20-1833K-8A:98
Wahinemaikai - Kala (k)9-5-1838K-8B:3
Wahinenui - Kaaihee (k)12-23-1840K-8B:14
Wahineonui - Pueo (k)1-8-1843K-8B:23
Wahinepio - Aimoo (k) 12-28-1842K-8B:22
Wahinepio (k) - Nihokahe8-18-1845K-8B:41
Wahinepuhe - Kualau (k)5-20-1829K-8A:40
Wahiweuweu - Naualewa (k)7-8-1830K-8A:59
Waiaha - E. Ehuiki (k)11-13-1860WaiawaK-13:12
Waialeale, Robert (k) - Louisa Poepoe4-24-1884WaimeaK-14:19; K-15:13
Waialoha - Kumuohelani (k)6-16-1847WaimeaK-10(2):4
Waialua - Keakekoa (k)7-28-1842K-8B:20
Waialua - Olulo (k)8-7-1851KoloaK-12(2):6
Waiamama (k) - Kahanu2-18-1829K-8A:36


< previous page extracted text [ scanned image ] next page >
Look up any word by double-clicking on it.
© 2006 Hawaiʻi State Archives, who is solely responsible for this product.
This site is made possible by the support of the Office of Hawaiian Affairs and Ulukau's other supporters.
Computer Issues | More Information