English Text
Kōkua
Ulukau: The Hawaiian Electronic Library
E like hoʻi me ka loaʻa honua mai o ka 'ʻike akua' i ke kanaka e noho ulukau ʻia ana, pēia hoʻi ka loaʻa o ka ʻike kūhohonu i ke kanaka nāna e hoʻoikaika ana i ka heluhelu i nā ʻōlelo o kēia papahana waihona puke uila.
 Mākaʻikaʻi Huli Waihona  
         
Ulukau: The Hawaiian Electronic Library
 
Noiʻi Nowelo
 
Nā Puke
 Nā mea a pau 
 Nā mea ʻelua 
 Hawaiʻi 
 Pelekānia 
 Nā Pae A Pau 
 Pae Hoʻomaka 
 Pae Waena 
 Pae Holomua 
 Kumuʻike 
 Hakuleʻi 
 Hakupuni 
 

 Aia ka ʻalakeka ma Kaipāpaʻu? (Is there an alligator at Kaipāpaʻu?)
(ʻŌlelo Hawaiʻi a me Pelekānia)
 Ke alo o kona mōʻī (The face of her king)
(ʻŌlelo Hawaiʻi a me Pelekānia)
 Aloha counts: Census 2000 special tabulations for Native Hawaiians
(Pelekānia)
 Annotated bibliography of Alu Like Native Hawaiian reports, 1976-1998
(Pelekānia)
 Atlas of Hawaiʻi
(Pelekānia)
 David Kalākaua
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 A dictionary of the Hawaiian language
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 A dictionary of the Hawaiian language (revised by Henry H. Parker)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Documents relating to the restoration of the Sandwich Islands flag
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 The early mapping of Hawaiʻi
(ʻŌlelo Pelekānia)
 First book in Hawaiian
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Fornander collection of Hawaiian antiquities and folk-lore. Vol. 5
(Pelekānia)
 From the mountains to the sea: early Hawaiian life
(Pelekānia)
 A gazetteer of the territory of Hawaii
(Pelekānia)
 Grammar of the Hawaiian language
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Guide to newspapers of Hawaiʻi, 1834-2000
(Pelekānia)
 Hana hou: outstanding articles in applied educational research from the Kamehameha journal of education, 1990-1995
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Hana ka lima, ʻai ka waha: a collection of historical accounts and oral history interviews with kamaʻāina residents and fisher-people of lands in the Haleleʻa-Nāpali region on the island of Kauaʻi
(ʻŌlelo Pelekania a me Hawaiʻi)
 Ka hana lawaiʻa a me nā koʻa o na kai ʻewalu (A history of fishing practices and marine fisheries of the Hawaiian Islands)
(ʻŌlelo Pelekānia) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Ka hana lawaiʻa a me nā koʻa o na kai ʻewalu: oral history interviews
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Ka hana lawaiʻa a me nā koʻa o nā kai ʻewalu: summary of detailed findings from research on the history of fishing practices and marine fisheries of the Hawaiian Islands
(ʻŌlelo Pelekania)
 Hawaiʻi Island legends
(Pelekānia)
 Hawaiʻi place names: shores, beaches, and surf sites
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Hawaiian canoe-building traditions
(Pelekānia)
 Hawaiian dictionary
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Hawaiian feather work
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Hawaiian grammar
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 The Hawaiian kingdom, vol. 1, 1778-1854, foundation and transformation
(Pelekānia)
 The Hawaiian kingdom, vol. 2, 1854-1874, twenty critical years
(Pelekānia)
 The Hawaiian kingdom, vol. 3, 1874-1893, The Kalakaua dynasty
(Pelekānia)
 The Hawaiian language and Hawaiian-English dictionary: a complete grammar
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Hawaiian language imprints, 1822-1899
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Hawaiian mythology
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 An historic inventory of the physical, social and economic, and industrial resources of the Territory of Hawaii
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Nā honua mauli ola: Hawaiʻi guidelines for culturally healthy and responsive learning environments
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Hoʻoulu: our time of becoming: Hawaiian epistemology and early writings, Manulani Aluli Meyer
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Ka huakaʻi 2005: Native Hawaiian educational assessment
(Pelekānia)
 Hūlili, Vol. 1, no. 1 (2004)
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Hūlili, Vol. 2, no. 1 (2005)
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Hūlili, Vol. 3, no. 1 (2006)
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Hūlili, Vol. 4, no. 1 (2007)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Hūlili, Vol. 5, no. 1 (2008)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Index to Sites of Oʻahu, the 1978 edition
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Index to the Honolulu advertiser and Honolulu star-bulletin 1929-1967. Volume I: A to Death, 1965 (De Mello)
(Pelekānia)
 Index to the Honolulu advertiser and Honolulu star-bulletin 1929-1967. Vol. II: Death, 1965 (Dempsey) to Honolulu Dept of Parks and Recreation
(Pelekānia)
 Index to the Honolulu advertiser and Honolulu star-bulletin 1929-1967. Volume III: Honolulu Dept of Public Works to Pianists (Gary Graffman 10/6/58)
(Pelekānia)
 Index to the Honolulu advertiser and Honolulu star-bulletin 1929-1967. Volume IV: Pianists (Philippa Schulyer 12/6/58) to US Federal Aviation Agency)
(Pelekānia)
 Index to the Honolulu advertiser and Honolulu star-bulletin 1929-1967. Volume V: US Federal Aviation Agency to Z
(Pelekānia)
 Index to the Honolulu advertiser and Honolulu star-bulletin 1968-1969
(Pelekānia)
 ʻO Kaina ke kumu koa (Kaina the koa tree)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Kamaʻāina recollections: oral history interviews for the Kaluanui & Kaliuwaʻa vicinity
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Kamehameha and his warrior Kekūhaupiʻo (Moolelo kaao no Kuhaupio ke koa kaulana o ke au o Kamehameha ka Nui)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Kamehameha II: Liholiho and the impact of change
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Kamehameha III: Kauikeaouli
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Kamehameha IV: Alexander Liholiho
(Pelekānia) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Kamehameha the Great
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Kamehameha V: Lot Kapuāiwa
(Pelekānia) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Kāneʻohe: where I live (ʻO Kāneʻohe: koʻu wahi noho)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 The Kumulipo: a Hawaiian creation chant
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Life in early Hawaiʻi: the ahupuaʻa
(Pelekānia)
 Liliʻuokalani
(Pelekānia) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Lunalilo
(Pelekānia) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Mapping the lands and waters of Hawaiʻi
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Mauna Kea, ka piko kaulana o ka ʻāina (Mauna Kea, the famous summit of the land)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Nā mele o Hawaiʻi nei: 101 Hawaiian songs
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Molokaʻi: where I live
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He moʻolelo ʻāina: a cultural study of the Puʻu Makaʻala Natural Area Reserve districts of Hilo and Puna, island of Hawaiʻi
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He moʻolelo ʻāina: a cultural study of the Puʻu o ʻUmi Natural Area Reserve and Kohala-Hāmākua mountain lands, districts of Kohala and Hāmākua, island of Hawaiʻi
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He moʻolelo ʻāina no Kaʻeo me kāhi ʻāina e aʻe ma Honuaʻula o Maui (A cultural-historical study of Kaʻeo and other lands in Honuaʻula, island of Maui)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He moʻolelo ʻāina no Kaʻeo--oral history interviews with kamaʻāina of the Honuaʻula region
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He moʻolelo no Maui Hikina--Kalialinui i uka a me nā ʻāina o lalo (A cultural-historical study of East Maui--the uplands of Kalialinui, and the lands that lie below, island of Maui)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Nānā i ke kumu (Look to the source). Vol. I
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Nānā i ke kumu (Look to the source). Vol. II
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Native Hawaiian data book 2006
(Pelekānia)
 Native use of fish in Hawaii
(Pelekānia)
 No ka ʻelepaio kolohe (The naughty ʻelepaio)
(ʻŌlelo Hawaiʻi a me Pelekānia)
 No ka ʻīlio moʻo (The brindled dog)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 No ka wai o ka puna hou (The water of ka puna hou)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 No ke kumu ʻulu (The ʻulu tree)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 ʻŌiwi Vol. 1 (1998)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 ʻŌiwi Vol. 2 (2002)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 ʻŌiwi Vol. 3 (2003)
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 ʻŌlelo Makuahine (Hawaiian language references)
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Pauahi: the Kamehameha legacy
(Pelekānia)
 Place names of Hawaii
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Polk 1880: Hawaiian kingdom statistical and commercial directory and tourists' guide, 1880/1881
(Pelekānia)
 Polk 1890: Directory and hand-book of the Kingdom of Hawaii, 1890
(Pelekānia)
 Polk 1892: Directory and hand-book of the Kingdom of Hawaii, 1892
(Pelekānia)
 The Polynesian family system in Ka-ʻu, Hawaiʻi
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Princess Bernice Pauahi Bishop
(Pelekānia)
 Project Kāhea Loko (Puke ʻōlelo Pelekānia)
(Pelekānia) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 A research manual on information access and retrieval of genealogical and land information from government repositories in the State of Hawaii
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Resource units in Hawaiian culture
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Ruling chiefs of Hawaii
(Pelekānia)
 A short synopsis of the most essential points in Hawaiian grammar
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Song of eternity
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Spoken Hawaiian
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 Stories of life in old Hawaiʻi
(Pelekānia)
 The story of Hawaiian royalty
(Pelekānia)
 The story of Maui royalty
(Pelekānia)
 Surveying the mahele
(ʻŌlelo Pelekānia)
 Tales of the menehune
(Pelekānia)
 Title searching for the non-professional
(Pelekānia)
 To honor Mau: voyage of the Hokuleʻa through Micronesia, January 23-April 7, 2007
(ʻŌlelo Pelekānia, Hawaiʻi, a me Satawal.)
 Unwritten literature of Hawaii: the sacred songs of the hula
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 A vocabulary of words in the Hawaiian language
(ʻŌlelo Pelekānia a me Hawaiʻi)
 The voices of Eden: a history of Hawaiian language studies
(Pelekānia)
 He wahi moʻolelo no Kaluanui ma Koʻolauloa, Mokupuni ʻo Oʻahu ( collection of traditions, historical accounts and kamaʻāina recollections of Kaluanui and vicinity, Koʻolauloa, Island of Oʻahu)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He wahi moʻolelo no Kauaʻula a me kekāhi ʻāina o Lahaina i Maui (A collection of traditions and historical accounts of Kauaʻula and other lands of Lahaina, Maui) Volume I, part 1
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He wahi moʻolelo no Kauaʻula a me kekāhi ʻāina o Lahaina i Maui (A collection of traditions and historical accounts of Kauaʻula and other lands of Lahaina, Maui) Volume I, part 2
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He wahi moʻolelo no Keauhou a me na wahi pana ma laila: a collection of traditions, historical accounts and kamaʻāina recollections of Keauhou and its storied places
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He wahi moʻolelo no na lawaiʻa ma Kapalilua, Kona Hema, Hawaiʻi (A collection of historical accounts and oral history interviews with elder kamaʻāina fisher-people from the Kapalilua region of South Kona, island of Hawaiʻi)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 He wahi puke kākoʻo (A little book of helpful hints)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Wai o ke ola: he wahi moʻolelo no Maui Hikina (Vol. I)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Wai o ke ola: he wahi moʻolelo no Maui Hikina (Vol. II)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko)
 Waiʻanae: where I live (ʻO Waiʻanae: koʻu wahi noho)
(Pelekānia) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 Waimānalo: where I live (ʻO Waimānalo: koʻu wahi noho)
(He wahi ʻōlelo Hawaiʻi i loko) — Mana ʻōlelo Hawaiʻi maʻaneʻi.
 The water of Kāne and other legends of the Hawaiian Islands
(Pelekānia)

  Look up any word by double-clicking on it.
Kuleana kope © 2003-2009 na ka Hale Kuamoʻo,
Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani a me ka Hale Waihona Puke ʻŌiwi Hawaiʻi, Alu Like, Inc.
 
  ʻEnehana | Hōʻike hou